Ja no són Recursos Humans, ja és el capital humà. Allò que diferencia a les empreses, allò que les distingeix.

Un dels reptes més importants de les organitzacions d’aquí al 2020 serà el de gestionar amb èxit els canvis així com impulsar-los.
 

CATÀLEG DE PROJECTES DE CONSULTORIA

  • Outplacement i processos de sortida d’una empresa des de un punt de vista humà i fonamentat en valors personals.
  • Assessorament en processos conflictius dins l’empresa (falta o excés de comunicació, problemes sistèmics, manca de motivació, etc…)
  • Ajuda i suport emocional als líders de les empreses en processos de canvi i/o situacions conflictives.
  • Disseny i definició de models de mentoring.
  • Capacitació en models de gestió de persones.
  • Processos d’identificació del talent diferencial (intern i extern).
  • Disseny i implementació de sistemes de formació en cascada.